C.I.O.S. je jedna od najznačajnijih grupacija u sektoru gospodarenja otpadom u regiji, koja djeluje u Hrvatskoj, Srbiji te Bosni i Hercegovini. Osnovana 1991., Grupa predstavlja regionalnog tržišnog lidera u sakupljanju i obradi različitih otpadnih materijala. Na 60 lokacija u regiji i sa više od 1.300 djelatnika, C.I.O.S. Grupa godišnje obrađuje oko 750.000 tona otpada.

C.I.O.S. d.o.o. je upravljačka kompanija članica C.I.O.S. grupe. Vlasnici C.I.O.S. grupe investirali su značajna sredstva u izgradnju jedinstvene mreže reciklažnih centara, razvoj i zapošljavanje kvalitetnog kadra, te u instalaciju najnaprednije opreme za obradu metalnog otpada i upravljanje otpadom, da bi povećali efikasnost procesiranja metalnog otpada i proizveli veću količinu sekundarnih sirovina.

C.I.O.S. d.o.o. u privatnom je vlasništvu hrvatskog društva C.I.O.M. d.o.o.

Sjedište C.I.O.S.-a je u Zagrebu, Josipa Lončara 15.