C.I.O.S. d.o.o. upravlja povezanim društvima u regiji. Tu strukturu čine poduzeća iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije.

 

U Hrvatskoj

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. d.o.o.Temeljni kapital (HRK)
CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. Zagreb 100% 84.324.000
CIAL d.o.o. Sisak 100% 20.000
FELIS PRODUKTI d.o.o. Sisak 100% 18.020.000
METIS d.d. Kukuljanovo 53,14% 13.425.400
DEPOS d.o.o. Sisak 100% 30.000.000
FRATEA d.o.o. Zagreb 50% 1.319.200
CIOS ENERGY d.o.o. Varaždin 100% 20.000
C.I.O.S. MBO d.o.o. Varaždin 50% 20.000
C.I.O.S. SRF d.o.o. Sisak 100% 20.000
FELION REX d.o.o. Sisak 100% 20.000

C.I.O.S. d.o.o. preko CE-ZA-R-a Centra za reciklažu d.o.o. upravlja povezanim društvom:

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. d.o.o.Temeljni kapital (HRK)
SAVA-EKO d.o.o. Sesvete 100% 30.000

C.I.O.S. d.o.o. preko DEPOSA d.o.o. upravlja sljedećim povezanim društvima:

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. d.o.o.Temeljni kapital (HRK)
EKO-FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje 99,57% 2.040.000

C.I.O.S. d.o.o. preko EKO-FLORA PLUS d.o.o. upravlja sljedećim povezanim društvima:

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. d.o.o.Temeljni kapital (HRK)
MULL TRANS d.o.o. Varaždin 100% 543.000
NEVKOš d.o.o. Vinkovici 33% 21.700
EKO FLOR - NORD TRADE d.o.o. Subotica, Srbija 50,5% 49.096 RSD

U Bosni i Hercegovini

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. d.o.o.Temeljni kapital (HRK)
C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo 80% 2.000.000

C.I.O.S. d.o.o. preko C.I.B.O.S.-a d.o.o. upravlja sljedećim povezanim društvima:

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. d.o.o.Temeljni kapital (HRK)
Goraždanska trgosirovina d.o.o. Goražde 100% 560.425

U Sloveniji

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. d.o.o.Temeljni kapital (HRK)
EURO TREND d.o.o. Ljubljana 100% 3.010.386
DINOS d.d. Ljubljana 30,01% 2.279.668

C.I.O.S. d.o.o. preko EURO TRENDA d.o.o.upravlja sljedećim povezanim društvima:

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. d.o.o.Temeljni kapital (HRK)
DINOS d.d. Ljubljana 50% 2.278.668
UNIREC d.o.o. Ljubljana 100% 116.300
DINEKO d.o.o. Ljubljana 100% 7.500

U Srbiji

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. d.o.o.Temeljni kapital (HRK)
CENTAR ZA RECIKLAŽU d.o.o. Beograd 85% 633.416.917
CAN2CAN d.o.o. Beograd 50% 56.933

C.I.O.S. d.o.o. preko CENTRA ZA RECIKLAŽU d.o.o.upravlja sljedećim povezanim društvima:

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. d.o.o.Temeljni kapital (HRK)
ECO-RECYCLING d.o.o. Novi Sad 50% 18.896.020
ISTEP d.o.o. Beograd 50% 46.700
REC-EE-0 d.o.o. Beograd 100% 158.203.146
CENTAR ZA RECIKLAŽU d.o.o. Nikšić, Crna Gora 100% 10 EUR

C.I.O.S. d.o.o. preko ISTEPA d.o.o.upravlja sljedećim povezanim društvima:

Ime povezanog društva% vlasništva C.I.O.S. d.o.o.Temeljni kapital (HRK)
MATROZ KOROHUMUS d.o.o. Sremska Mitrovica 100% 33.142