C.I.O.S. GRUPA d.o.o. je ovlašteni koncesionar za sakupljanje otpadnih guma na području RH i oporabu metalne (Fe/Al) ambalaže - iskorištenih aluminijskih limenki. CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. je ovlašteni koncesionar za sakupljanje, obradu i oporabu otpadnih vozila na cijelom području Hrvatske, ovlašteni koncesionar za sakupljanje velikih kućanskih uređaja, te ovlašteni koncesionar za obradu velikih kućanskih uređaja u Hrvatskoj za što jedini u Hrvatskoj posjeduje odgovarajuću tehnologiju.

CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. je po broju djelatnika, ostvarenome prihodu te po količini prikupljenog i obrađenog metalnog otpada najznačajnija članica C.I.O.S. Grupacije u Hrvatskoj. U CE-ZA-R Centru za reciklažu započelo je s radom postrojenje za obradu velikih rashladnih uređaja kapaciteta 4 tisuće tona godišnje, prvo takvo postrojenje u ovom dijelu Europe koje omogućava obradu rashladnih uređaja i izvlačenja CFC spojeva (freona) u potpuno kontroliranim uvjetima. Time je potpuno onemogućeno ispuštanje CFC spojeva u atmosferu i zadovoljeni su najviši kriteriji zaštite okoliša.
www.cezar-zg.hr

Metis d.d. je ovlašteni koncesionar za sakupljanje otpadnih vozila, otpadnih guma, otpadnih baterija i akumulatora te otpadnih ulja na području RH, ovlašteni koncesionar za sakupljanje EE otpada i ambalažnog otpada (papirne, kartonske i tekstilne ambalaže na području Primorsko-Goranske, Istarske i Ličko-Senjske županije te PET, staklo, Al/Fe ambalaže i PE folije na području Primorsko-Goranske, Istarske, Ličko-Senjske i Karlovačke županije).
www.metis.hr

U Sisku (CIAL d.o.o.) je izgrađena talionica aluminija kapaciteta 12.000 tona godišnje. To je dovoljan kapacitet da se koncesijski sakupljena metalna Al/Fe ambalaža i ostali aluminij u domaćoj hrvatskoj proizvodnji obrade u Hrvatskoj. Gotovi proizvodi - odljevci talionice - imaju osiguran plasman u zemljama EU. Tehnologija odabrana za novu talionicu jedna je od vodećih talioničkih tehnologija, posebno u taljenju obojenih metala. Prema referentnom dokumentu (BREF-IPPC direktiva) pripada najboljoj dostupnoj tehnologiji (BAT - Best Available Technology) za taljenje aluminijskih sekundarnih sirovina, što garantira maksimalnu efikasnost iskorištenja materijala i energije, uz nastajanje minimalnih količina otpada i emisija. 

Članice C.I.O.S. Grupacije u Hrvatskoj raspolažu suvremeno opremljenim reciklažnim centrima i imaju potrebne dozvole za gospodarenje neopasnim i opasnim otpadom.

Novi razvojni program C.I.O.S. Grupacije usmjeren je na postizanje iste razine suvremene tehnološke opremljenosti i organizacijskih rješenja svih povezanih društava u području cijele regije, dakle ostvariti usklađenost s direktivama Europske Unije i u povezanim društvima u susjednim zemljama u regiji Balkana na jednak način na koji je to danas postignuto u Hrvatskoj. To je ujedno i bitan pokretač investicijskih aktivnosti. Grupacija zato stalno ima visoku razinu novih ulaganja.