Iskustvo stečeno proteklih godina rada, kombinirano s praksom Scholz grupe, te suvremenim tendencijama i politikama očuvanja okoliša, afirmira koncept poslovne usmjerenosti C.I.O.S. Grupacije na klijenta. To je omogućilo da C.I.O.S. Grupacija u Hrvatskoj bude prepoznata kao kvalitetan i stabilan partner na poslovima gospodarenja metalnim otpadom za najveće industrijske tvrtke u Hrvatskoj.

Neki od partnera C.I.O.S. Grupacije su:

 • ADPLASTIK d.d.
 • AUTOMAKSIMIR d.d.
 • BRODOGRADILIšTE KRALJEVICA d.d.
 • BRODOGRADILIšTE VIKTOR LENAC d.d.
 • BRODOGRADILIšTE TROGIR d.d.
 • BRODOSPUTd.d.
 • CMC SISAK d.o.o.
 • DALMACIJACEMENT d.d.
 • ELEKTROKONTAKT d.d.
 • FEROIMPEX d.o.o.
 • HEP-ODS d.o.o.
 • HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.o.o.
 • HOREXTRADEd.o.o.
 • HŽ CARGO d.o.o.
 • HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
 • IKOM d.o.o.
 • INA RAFINERIJA NAFTE d.o.o.
 • KONČAR D&ST d.o.o.
 • KONČAR - ENERGETSKI TRANSFORMATORI d.o.o.
 • KONČAR - GENERATORII MOTORI d.d.
 • KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.o.o.
 • KONČAR - METALNE KONSTRUKCIJE d.o.o.
 • LUKA RIJEKA d.d.
 • MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
 • MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d.
 • M-PROFIL d.o.o.
 • PASTOR INŽENJERING d.d.
 • PROPLIN d.o.o.
 • SPECTRAMEDIA d.o.o.
 • VINDIJA d.d.
 • VOSSLOH UTENZILIJA d.d.
 • TEHNIKA d.d.
 • TLM d.d.
 • TŽV GREDELJ d.o.o.
 • ULJANIK BRODOGRADIUšTE d.d.
 • ULJANIK STROJOGRADNJA d.d.
 • ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
 • 3. MAJ BRODOGRADILIšTE d.d

Odnosi su uspostavljeni i razvijeni i s lokalnom samoupravom koja C.I.O.S. Grupaciju prepoznaje kao partnera u različitim programima očuvanja okoliša. Ta orijentacija afirmirala je C.I.O.S. Grupacija i donijela mnogobrojne nagrade u zaštiti okoliša te za uspješnost poslovanja.

C.I.O.S. Grupacija svoju ulogu vidi u stabilnim poslovnim relacijama s gospodarstvom, ali jednako tako i u odgovornom društvenom ponašanju kojim se afirmira očuvanje prirode. Budući da društvena svijest o odgovornosti gospodarstva i najšire javnosti za očuvanje okoliša raste, C.I.O.S. Grupacija je u tom sektoru značajan subjekt koji prati EU standarde. Ulaganja u energetsku učinkovitost u tom su kontekstu novi investicijski izazov za Grupu. Cilj je povećati efikasnost obrade otpada i povećanje proizvedene količine i kvalitete sekundarnih sirovina.