C.I.O.S. GRUPA d.o.o. poštuje vašu privatnost i štiti vaše osobne podatke.

Ovo je obavijest o privatnosti koja vas informira o načinima obrade, upotrebe, pohrane i osiguravanja sigurnosti vaših osobnih podataka u skladu s novom Uredbom(EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), a koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine.
 
 

1. Opće informacije

Ova se obavijest odnosi na vas kao pojedinca ako ste poslovni partner ili korisnik web stranica C.I.O.S. GRUPA d.o.o. ili ako ste zaposlenik poslovnog partnera koji surađuje sa C.I.O.S. GRUPA d.o.o.

 

2. Vrste osobnih podataka

C.I.O.S. GRUPA d.o.o. prikuplja, obrađuje i koristi, ovisno o kontekstu, razne vrste podataka u vezi s uslugama koje pružamo, uključujući:

 • podatke koje nam izravno dajete
 • podatke koje prikupljamo o vašem korištenju naših usluga i
 • podatke koje pribavljamo od izvora treće strane.

 

3. Svrha obrade osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo koristimo i obrađujemo, između ostalog, da bismo:

 • pružili usluge koje zatražite
 • ispunili zakonske i ugovorne obveze.

 

4. Pravna osnova

C.I.O.S. GRUPA d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke tijekom zakonski dozvoljenog perioda ili tijekom perioda određenog od strane društva C.I.O.S. GRUPA d.o.o. kao voditelja obrade osobnih podataka. U daljnjem tekstu navedene su pravne osnove na temelju kojih C.I.O.S. d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke. Zbog raznolikosti pravnih osnova i količine obrada, imajte na umu kako postoji mogućnost da ovo nije potpuni popis, već samo popis čija je namjera da se prikaže način na koji C.I.O.S. GRUPA d.o.o. upravlja vašim osobnim podacima:

 • izvršavanje predugovornih i ugovornih obveza prema poslovnim partnerima - C.I.O.S. GRUPA d.o.o. može sklopiti ugovor s vama i obrađivati vaše osobne podatke kako bi se udovoljilo predugovornim i ugovornim obvezama koje proizlaze iz spomenutog ugovora
 • poštivanje pravnih obveza - C.I.O.S. GRUPA d.o.o. podliježe nizu zakonskih obveza. Takve zakonske obveze mogu zahtijevati obradu određenih osobnih podataka
 • legitimni interes - C.I.O.S. GRUPA d.o.o. će obraditi vaše osobne podatke u svrhu ostvarivanja vlastitih legitimnih interesa. Legitimni interes vrijedi samo ako vaši interesi ne prevladavaju u pojedinom slučaju.

Ukoliko nam uskratite osobne podatke, nećemo biti u mogućnosti izvršiti odvoz otpada.

 

5. Pristup osobnim podacima

Vaše osobne podatke možemo podijeliti s:

 • vlasnicima procesa unutar C.I.O.S. GRUPA d.o.o. te povezanim društvima C.I.O.S. Grupacije
 • vanjskim savjetnicima
 • računovodstvenim servisima
 • tijelima javne vlasti
 • tijelima zakonodavne, sudbene i izvršne vlasti
 • dobavljačima dobara ili usluga te
 • vanjskim pružateljima za različite usluge, a

kojima je taj pristup potreban za gore navedene svrhe odnosno kada smo obvezni osobne podatke podijeliti da bismo zaštitili C.I.O.S. GRUPA d.o.o. i sve njegove poslovne partnere.

C.I.O.S. GRUPA d.o.o. zahtijeva od trećih strana, kojima prenosi vaše osobne podatke, da se obvežu kako će obrađivati vaše osobne podatke sukladno predmetnoj Uredbi.

 

6. Međunarodni transferi osobnih podataka

C.I.O.S. GRUPA d.o.o. ne prenosi osobne podatke u treće zemlje.

 

7. Vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka

C.I.O.S. GRUPA d.o.o. i/ili naši vanjski pružatelji usluga čuvaju vaše osobne podatke, samo za vrijeme nužno za postizanje svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

C.I.O.S. GRUPA d.o.o. briše vaše osobne podatke kada oni više nisu relevantni, tj., nemaju svrhu.

 

8. Mjere zaštite osobnih podataka

C.I.O.S. GRUPA d.o.o. poduzima i osigurava odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske sigurnosne mjere kako bi se minimizirala opasnost od neovlaštenog ili nezakonitog otkrivanja ili pristupa, ili slučajnog ili nezakonitog gubitka, uništenja, izmjene ili oštećenja vaših osobnih podatka.

 

9. Vaša prava

Imate zakonsko pravo zatražiti od C.I.O.S. GRUPA d.o.o. informaciju na koji način prikuplja i obrađuje osobne podatke o vama.

U određenim okolnostima, imate pravo:

 • na ispravak netočnih osobnih podataka
 • na ograničenje obrade osobnih podataka
 • na povlačenje privole, ako je primjenjivo
 • na pristup vašim osobnim podacima
 • na brisanje (zaborav) vaših osobnih podataka
 • na prigovor na obradu osobnih podataka
 • na prenosivost osobnih podataka

 

10. Kontakt informacije

U bilo kojem trenutku možete kontaktirati C.I.O.S. GRUPA d.o.o. ako želite pristupiti osobnim podacima koje C.I.O.S. GRUPA d.o.o. prikuplja o vama ili ako želite ostvariti svoja prava. Također imate pravo uložiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

 

Ukoliko biste željeli saznati više, kontaktirajte nas na e-mail: zastitapodataka@cios.hr

 

Voditelj obrade osobnih podataka:

C.I.O.S. GRUPA d.o.o., Zagreb, Josipa Lončara 15