IFC (International Finance Corporation), članica grupe Svjetske banke, najveća je globalna razvojna institucija usmjerena na privatni sektor u zemljama u razvoju.

U 2011. godini IFC i C.I.O.S. potpisali su ugovor o zajmu za dugoročno financiranje razvojnog programa C.I.O.S. grupe u iznosu 20 milijuna EUR, sa odobrenim okvirom od 37 milijuna EUR.

Razvojni program C.I.O.S. grupe usmjeren je na ostvarivanje jednake razine suvremenih tehnoloških i organizacijskih rješenja u svim povezanim društvima u regiji, odnosno na usklađenost sa EU smjernicama u povezanim društvima u regiji jednako kako je to već ostvareno u Hrvatskoj.

Složeni postupak dubinskog snimanja koje je provela IFC, potvrdio je da su poslovne aktivnosti C.I.O.S. grupe kao i njezina društvena odgovornost u cijelosti usklađene sa zahtjevnim standardima Svjetske banke i smjernicama IFC o društvenoj i ekološkoj održivosti.

Zajam IFC u cijelosti je otplaćen u 2014. godini.